Senior Effect Artist
COSA VFX
yongji.cg@gmail.com
US

https://www.linkedin.com/in/cgyongji/

Yongji Chen